top of page
XKRtY0v_X1sTencpRN5jODA5Xyk

côr meibion caerfyrddin 

 

welsh_members_red

Rhif elusen/ charity number 259482

Double click to insert body text here ...

 

DIGWYDDIADAU

31 Mai 2024 - Gwesty Ty Mawr, Brechfa 6 yh

15 Mehefin 2024 - Cymdeithas Gymraeg Chelmsford - Ivy Bush noson gymdeithasol

15 Medi 2024 - Eglwys Llanybydder 6 yh

24 Hydref 2024 - Cwrdd Diolchgarwch Capel Nangaredig 6yh

xx Tachwedd 2024 - Cyngerdd Blynyddol y Cor.

18 Hydref  2025 - Dathlu 60 mlynedd - Cor Meibion Mynydd Mawr - Pontyberem

27 Mehefin 2026 - Cyngerdd CCMC yn Lerpwl

 

FORTHCOMING EVENTS

31 May 2024 - Ty Mawr Hotel, Brechfa. 6 pm.

15 June 2024 - Cymdeithas Gymraeg Chelmsford - Ivy Bush Social evening

15 September 2024 - Llanybydder Church 6 pm.

24 October 2024 - Capel Nantgaredig Thanksgiving Service. 6pm.

xx November 2024 - Annual Choir Concert.

18 October 2025 - Mynydd Mawr Choir 60th anniversary concert - Pontyberem

27 June 2026 - WAMC concert in Liverpool

Choir logo2

 

bottom of page