info@carmarthenmalechoir.co.uk

Rhif elusen/ charity number 259482

DIGWYDDIADAU

25 Chwefror 2020. Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 7 yh - 7:30 yh cyn yr Ysgol Gân
29 Chwefror 2020. Perfformiad yn nhafarn newydd “CWRW” yn Stryd y Brenin 7:30 yh
12-16 Mehefin 2020: Taith y Côr i Wlad Belg
24 Hydref 2020: Priodas yn Llandeilo (Angharad a Dafydd)
8 Mai 2021: Cyngerdd Cymdeithas Corau Meibion Cymru yn Neuadd Albert Llundain.

FORTHCOMING EVENTS

25 February 2020: Choir AGM at 7pm- 7:30pm followed by the usual practice.
29 February 2020: Performance at the new pub 'CWRW' on King Street, 7:30 pm
12-16 June 2020: Choir trip to Belgium
24 October 2020: Wedding in Llandeilo (Angharad and Dafydd)
8 May 2021: WAMC Massed Choir concert in the Royal Albert Hall, London.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player