info@carmarthenmalechoir.co.uk

Rhif elusen/ charity number 259482

DIGWYDDIADAU

18 Tachwedd: Cyngerdd y cȏr yng Nghapel y Priordy 7:30 pm
7 Rhagfyr: Cyngerdd Tenovus yn Eglwys Crist, Caerfyrddin 7pm
10 Rhagfyr: Plygain Merched y Wawr, Eglwys Crist 7:30pm
7 Ebrill 2018: Caerfyrddin. Priodas 2:30pm
30 Mehefin 2018: Mwnt, Ceredigion; priodas
28 Gorffennaf 2018: Priodas yng Nghydweli
11 Awst 2018: Abergwili, priodas.
13 Hydref 2018: Cyngerdd Dathlu 60 mlwyddiant sefydlu’r cor: y Lyric, Caerfyrddin

FORTHCOMING EVENTS

18 November: Choir concert in Priordy Chapel 7:30 pm
7 December: Tenovus concert at Christ Church Carmarthen at 7pm
10 December: Plygain Merched y Wawr, Christ Church 7:30pm
7 April, 2018: Wedding Carmarthen 2:30pm
30 June 2018: Mwnt Chapel, wedding
28 July 2018: Wedding at Kidwelly
11 August 2018: Wedding at Abergwili
13 October 2018: Grand Concert to mark 60 years since the choir’s formation at the Lyric, Carmarthen

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player