info@carmarthenmalechoir.co.uk

Rhif elusen/ charity number 259482

DIGWYDDIADAU

10 Medi 2018: Rihyrsal gyda corau Mynydd Mawr, Dyffryn Aman, Dyffryn Tywi a PhorthTywyn 7.y.h yn Ysgol Bro Myrddin
8 Hydref 2018: Rihyrsal gyda corau Mynydd Mawr, Dyffryn Aman, Dyffryn Tywi a PhorthTywyn 7.y.h yn Ysgol Bro Myrddin
13 Hydref 2018: Cyngerdd Dathlu 60 mlwyddiant sefydlu’r cor: y Lyric, Caerfyrddin 7pm
29 Hydref 2018: Priodas Llanrhidian, Gwyr 12:00
3 Tachwedd: Eglwys y Drindod Sanctaidd, Pontargothi. Priodas.
1 Rhagfyr: Canu yn 'Day's Department Store', Caerfyrddin i godi arian at achos da 11-1 o'r gloch

FORTHCOMING EVENTS

10 September 2018: Joint rehearsal with Mynydd Mawr, Dyffryn Aman, Dyffryn Tywi and Burry Port in Ysgol Bro Myrddin at 7pm
8 October 2018: Joint rehearsal with Mynydd Mawr, Dyffryn Aman, Dyffryn Tywi and Burry Port in Ysgol Bro Myrddin at 7pm
13 October 2018: Grand Concert to mark 60 years since the choir’s formation at the Lyric, Carmarthen 7pm
29 October: Wedding at Llanrhidian, Gower. 12:00
3 November: Holy Trinity Church, Pontargothi. Wedding 12:00
1 December: Singing in Day's Department store Carmarthen to raise money for charity 11-1 pm

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player