info@carmarthenmalechoir.co.uk

Rhif elusen/ charity number 259482

DIGWYDDIADAU

14 Gorffennaf 2018: Hwyl Nos - Rheilffordd Gwili 6:30 pm
4 Awst 2018: Llangynnwr, priodas 1pm
11 Awst 2018: Abergwili, priodas 11:30 am
13 Hydref 2018: Cyngerdd Dathlu 60 mlwyddiant sefydlu’r cor: y Lyric, Caerfyrddin 7pm
29 Hydref 2018: Priodas Llanrhidian, Gwyr 12:00
3 Tachwedd: Eglwys y Drindod Sanctaidd, Pontargothi. Priodas. 12:00

FORTHCOMING EVENTS

14 July 2018: Hwyl Nos - Gwili Railway 6:30pm
4 August 2018: wedding at Llangunnor 1pm
11 August 2018: Wedding at Abergwili
13 October 2018: Grand Concert to mark 60 years since the choir’s formation at the Lyric, Carmarthen 7pm
29 October: Wedding at Llanrhidian, Gower. 12:00
3 November: Holy Trinity Church, Pontargothi. Wedding 12:00

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player