info@carmarthenmalechoir.co.uk

Rhif elusen/ charity number 259482

DIGWYDDIADAU

9 Mehefin: Gwasanaeth y Maer yng Nghapel Heol Awst 10 y.b.
15 Mehefin 2019: Priodas yn Neuadd Brangwyn, Abertawe
3 Gorffennaf:2019 Gwesty'r Strade - Cinio Cymdeithas Holstein
13 Medi: Digwyddiad RABI Cae sioe, Nant-y-Ci 7 y.h.
29 Medi 2019: Cymanfa Ganu yng Nghapel y Priordy 5 y.p.
19 Hydref 2019: Cyngerdd y Lleng Brydeinig Frenhinol gyda chorau eraill yn y Lyric
2 Tachwedd 2019: Cyngerdd Blynyddol - Eglwys Crist - Cor gwadd Drybrook and District Ladies Choir
27 Rhagfyr 2019: Priodas Gruffydd a Mair- Yr Hydd Gwyn, Llandeilo 1 y.p.

FORTHCOMING EVENTS

9 June: Civic Service for the new Mayor at Capel Heol Awst, Lammas St at 10 am.
15 June 2019: Wedding, Brangwyn Hall, Swansea
3 July 2019: Stradey Park Hotel- Holstein Society Dinner
13 September 2019: RABI event , Nant-y-Ci showground
29 September 2019: Cymanfa Ganu in Priordy Chapel at 5 pm
19 October 2019: Royal British Legion Concert in the Lyric, joined by other choirs
2 November 2019. Annual Concert in Christ Church - guest choir: Drybrook and District Ladies Choir
27 December 2019: Wedding (Gruffydd and Mair) - White Hart , Llandeilo 1 pm

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player