info@carmarthenmalechoir.co.uk

Rhif elusen/ charity number 259482

DIGWYDDIADAU

Mae Côr Meibion Caerfyrddin wedi oedi holl weithgareddau'r côr hyd nes bod y sefyllfa gyda'r feirws wedi gwella'n ddigonol.

20 Mehefin 2020: Castell Llansteffan yn y prynhawn. 2 erbyn 2:30 y.p
11 Hydref 2020. 3ydd rihyrsal RAH 2021 Castell Nedd. 12:30 ar gyfer 1.00
24 Hydref 2020: Priodas yn Llandeilo (Angharad a Dafydd)
Ebrill 2022: Cyngerdd Cymdeithas Corau Meibion Cymru yn Neuadd Albert Llundain.

FORTHCOMING EVENTS

Carmarthen Male Voice Choir have suspended all choir activities until the coronavirus situation has improved sufficiently.

20 June 2020: Llansteffan Castle. Assemble at 2 ready to sing at 2.30
11 October 2020. 3rd rehearsal RAH 2021 Neath. 12:30 for 1pm
24 October 2020: Wedding in Llandeilo (Angharad and Dafydd)
April 2022: WAMC Massed Choir concert in the Royal Albert Hall, London.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player