info@carmarthenmalechoir.co.uk

Rhif elusen/ charity number 259482

DIGWYDDIADAU

19 Hydref 2019: Cyngerdd y Lleng Brydeinig Frenhinol gyda chorau eraill yn y Lyric
2 Tachwedd 2019: Cyngerdd Blynyddol - Eglwys Crist - Cor gwadd Drybrook and District Ladies Choir
20 Hydref 2019: Rihyrsal cyntaf Cyngerdd RAH 2011 yn Eglwys Dewi Sant Castellnedd: 1:00 - 4:00 y.p.
2 Tachwedd 2019: Cyngerdd Blynyddol - Eglwys Crist 7 y.h.
9 Tachwedd: Gardd Fotaneg - Ffair Aeaf - 11:30
28 Tachwedd 2019: Cyngerdd Tenovus Eglwys Crist 7 y.h.
30 Tachwedd 2019: Pwyllgor Elusen y Maer, Neuadd Ddinesig San Pedr 2-4 y.p.
15 Rhagfyr 2019: Plygain Merched y War- Capel Penuel 7 y.h.
27 Rhagfyr 2019: Priodas Gruffydd a Mair- Yr Hydd Gwyn, Llandeilo 1 y.p.
29 Chwefror 2020. Perfformiad yn nhafarn newydd “CWRW” yn Stryd y Brenin
12-16 Mehefin 2020: Taith y Côr i Wlad Belg
8 Mai 2021: Cyngerdd Cymdeithas Corau Meibion Cymru yn Neuadd Albert Llundain.

FORTHCOMING EVENTS

19 October 2019: Royal British Legion Concert in the Lyric, joined by other choirs
2 November 2019. Annual Concert in Christ Church - guest choir: Drybrook and District Ladies Choir
9 November 2019: National Botanic Garden - Winter Fair - 11:30
28 November 2019. Tenovus Concert in Christ Church 7 pm
30 November 2019. Mayor’s Charity Committee. St Peter’s Civic Hall 2-4pm
15 December 2019. Plygain Merched y Wawr - Penuel Chapel.
27 December 2019: Wedding (Gruffydd and Mair) - White Hart , Llandeilo 1 pm
29 February 2020: Performance at the new pub on King Street, “CWRW”
12-16 June 2020: Choir trip to Belgium
8 May 2021: WAMC Massed Choir concert in the Royal Albert Hall, London.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player