info@carmarthenmalechoir.co.uk

Rhif elusen/ charity number 259482

DIGWYDDIADAU

23 Tachwedd: Cynnau'r golau Nadolig ar y Clos Mawr, Caerfyrddin 7 y.h.
24 Tachwedd: Canu gyda chorau eraill yn y digwyddiad i gynnau'r golau Nadolig yn Rhodfa Santes Catrin - er budd Cymdeithas Alzheimer 4.00 - 5.00 y.p.
29 Tachwedd: Cyngerdd Tenovus yn Eglwys Crist, Caerfyrddin 7.00 y.h.
1 Rhagfyr: Canu yn 'Day's Department Store', Caerfyrddin i godi arian at achos da 11-1 o'r gloch
8 Rhagfyr: Canu yn M&S Caerfyrddin i godi arian at elusen 11-1 o'r gloch
16 Rhagfyr: Plygain Merched y Wawr yn Eglwys Crist 7:30 y.h.
22 Rhagfyr: Eglwys Porth Tywyn: canu mewn cyngerdd gyda Chor Porth Tywyn yn ymuno gyda ni

FORTHCOMING EVENTS

23 November: Switching on the lights in Guildhall Square at 7pm
24 November: Singing along with other choirs in the switching on the Christmas lights event in At Catherine's Walk. Monies collected will be in aid of Alzheimer's Society 4:00 - 5:00 pm
29 November: Tenovus Concert in Christ Church 7:00pm
1 December: Singing in Day's Department store Carmarthen to raise money for charity 11-1 pm
8 December: Singing in M&S Carmarthen to raise moiney for charity 11 - 1 pm
16 December: Merched y Wawr Plygain in Christ Church 7:30 pm.
22 December: Burry Port Church. Joining Burry Port Male Voice Choir to sing in a concert.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player