XKRtY0v_X1sTencpRN5jODA5Xyk

côr meibion caerfyrddin carmarthen male voice choir

 

welsh_members_red

Rhif elusen/ charity number 259482

Double click to insert body text here ...

 

DIGWYDDIADAU

9 Gorfennaf 2022 - Priodas yng Nghapel Newydd, Llanddarog (Carys a Kristen) ymgynnull am 10.20 canu am 10.40 yn y capel

9 Gorfennaf 2022 - Canu yn y Parc, Caerfyrddin 1.30 - 3.30

18 Awst 2022 - Te prynhawnar rheilffordd Gwili am 3 yp. Pris £19.50 y pen. Blendal £10 y pen os gwelwch yn dda. Croeso i Ffryndiau hefyd. Enwau i Sylvia, Heather neu Dewi Jones.

21 Medi 2022 - Priodas yn Glanyfferi (Bobby) 3yp

23 Hydref 2022 - Rihyrsal cyngherddau CCMC yng Nghastellnedd am 12.30.

5 Tachwedd 2022 - Cyngerdd dathlu 60 mlynedd Cor Meibion Porth Tywyn Theatr y Ffwrnais

24 Mehefin 2023 - Cyngerdd CCMC yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd  

27 Ebrill 2024 - Cyngerdd Cymdeithas Corau Meibion Cymru yn Neuadd Albert Llundain.

 

 

FORTHCOMING EVENTS

9 July 2022 - Wedding at Capel Newydd, Llanddarog (Carys and Kristen) Gather by 10.20 sing at 10.40

9 July 2022 - Singing in the Park, Carmarthen 1.30 - 3.30

18 August 2022 - Afternoon tea on the Gwili Railway. Cost £19.50 per head. £10 deposit Please. Friends also welcome. Names to Sylvia, Heather or Dewi Jones.

 

21 September 2022 - Wedding in Ferryside (Bobby)

23 October 2022 - Rehersal for WAMC concerts at St Davids Church Neath at 12.30

5 November 2022 - Burry Port Male Choir 60th Anniversary concert Theatr y Ffwrnais

24 June 2023 - WAMC concert in St David's Hall, Cardiff

27 April 2024: WAMC Massed Choir concert in the Royal Albert Hall, London.

Choir logo2