Rhif elusen/ charity number 259482

wyn

Musical Director/Cyfawyddwr Cerddorol Wyn Maskell

 

top tenor uchaf

 

Arwyn Hughes 

Dai Jones 

Dylan Jones *

Iori Jones

Lloyd Thomas

Huw Morgan

Paul Endicott

Nigel Lewis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2il denoriaid/ 2nd tenor

 

Deian Griffiths 

Eric Jones

Eirwyn Williams

Adrian Evans *

Graham Evans

Kevin Thomas

Eifion Lewis

Nigel Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heather

Accompanist/Cyfeilydd -  Heather Williams

Photo: Arwel Davies, Carmarthen

* Cynrychiolwyr Adran / Section Representatives

 

 

        2il Fas/ 2nd bass

 

John James

Huw Williams

David Jones 

Clive Pugh

             Dai Lewis

             Richard Evans *

John Etherington

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bas 1af/ 1st bass

 

Felix Merry*

Haydn Lloyd 

Dewi Jones

Huw Michael 

Emlyn Schiavone

Jeff Thomas

Ieuan Phillips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

côr meibion caerfyrddin carmarthen male voice choir

 

welsh_members_red

Double click to insert body text here ...

 

Llywydd / President: Jeff Thomas

 

Cadeirydd / Chairman: Kevin Thomas

Is-Gadeirydd / Vice-chair: Haydn Lloyd

Ysgrifennydd / Secretary: Huw Michael

Trysorydd / Treasurer: Ieuan Phillips

Swyddog Lles / Welfare Officer: Dai Jones

Rheolwr Llwyfan/ Stage Manager: Dylan Jones

Llyfrgellydd/Librarian Dewi Jones

 Facebook/ Website Co-ordinator: Richard Evans

Photo: Arwel Davies, Carmarthen

Arweinydd/Musical Director

Cyfeilyddes/Accompanist

Choir logo2